ΟΜΑΔΕΣ


Στο Καλλιτεχνείο των Αχαρνών ,λειτουργούν διάφορες ομάδες δημιουργίας, πολιτισμού και εθελοντισμού.