Κοινωνικό Φροντιστήριο και στις Αχαρνές απο τους Εθελοντές του Καλλιτεχνείου των Αχαρνών

Το "Επιμορφωτήριο του Καλλιτεχνείου" είναι μία από τις ομάδες και δράσεις του Καλλιτεχνείου Αχαρνών.
Συσπειρώνονται φοιτητές και σπουδαστές και καθηγητές και διάφοροι εθελοντές για ένα σώμα που θα διεξάγει προγράμματα επιμόρφωσης κι ενισχυτικής διδασκαλίας σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.
Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις δράσεις αποστείλατε στο kallitexneio@gmail.com τη διαθεσιμότητά σας/προσφορά σας για βοήθεια στην Εκπαιδευτική Αλληλεγγύη (το κοινωνικό φροντιστήριό μας), στις Ημερίδες (εισηγητής σε κάποιο θέμα/συζήτηση), στις Καλλιτεχνικές Ομάδες (περισσότερες πληροφορίες στο email).

Το Επιμορφωτήριο έχει τρεις άξονες στους οποίους δρατηριοποιείται:
α) Ημερίδες, ο άξονας όπου συνεργαζόμαστε με διάφορους επίσημους φορείς και γνώστες του αντικειμένου που εξετάζουμε κάθε φορά για την διαρκή επιμόρφωση, τη συζήτηση πάνω σε καθημερινά ζητήματα, για να δοθεί έναυσμα δραστηριοποίησης περισσότερων ατόμων σε θέματα υγείας και υγιεινής, κοινωνικά, πολιτιστικά κλπ, για να ακουστεί η ιδέα για μια κινητοποίηση και μια νέα οπτική.
β) Καλλιτεχνικές ομάδες, όπου Ερασιτεχνικά κι Εθελοντικά τα άτομα συμμετέχουν και καλλιεργούν το μεράκι τους, το ταλέντο τους, λαμβάνουν ερεθίσματα για δημιουργία.
Δραστηριοποιούνται οι εξής ομάδες:
Θεατρική Ομάδα Καλλιτεχνείου Αχαρνών (ΘΟΚΑ)
Μουσική Ομάδα Καλλιτεχνείου Αχαρνών (ΜΟΚΑ)
Ομάδα Χειροποίητου Κοσμήματος Καλλιτεχνείου Αχαρνών
Ομάδα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας Καλλιτεχνείου Αχαρνών
Ελεύθερα μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά 6-12 ετών
Λογοτεχνική Ομάδα Καλλιτεχνείου Αχαρνών (ΛΟΚΑ)
Θα ξεκινήσουν σύντομα οι εξής ομάδες:
Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις και προσφορές εθελοντικής εργασίας σε μια νέα ομάδα-δράση του Καλλιτεχνείου, που θα θέλατε να δημιουργηθεί)
γ) Εκπαιδευτική Αλληλεγγύη, ο άξονας της ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου επαγγελματίες καθηγητές και φοιτητές συνεργάζονται για ενισχυτική διδασκαλία σε σχολικά μαθήματα.

1 σχόλιο :