Περιοδικό || Ποίηση: Αγερικά || Διαθέσεις

#Αγερικά || ΑΚ


Διέρχομαι με μιαν ευφάνταστη ταχύτητα,
όχι φανταστική
-διάττων-
στα οπτικά πεδία περαστικών
κι
ίσως επωμιστώ κάποια βιαστική ευχή
που ήρθε πρόχειρα στο μυαλό,
γνωρίζοντας σίγουρα εκατέρωθεν το μάταιο.

Μοιράζομαι
κι η μοίρα δεν είναι μέλλον,
είναι ένα κομμάτι.
Μοίρα κι εγώ.

Μοιράζω.
Διέρχομαι.

Επωμίζομαι κι όταν με ρωτούν τι θέλω να γίνω, όταν μεγαλώσω,
τους λέω να δώσω τη φωνή που λείπει σε κάποια ρήματα:
-όσα κι αν είναι-
ονειρεύομαι,
τρέχω.
Να υπάρξει το
ονειρεύω,
τρέχομαι.

Διέρχω
με μιαν ευφάνταστη ταχύτητα.

Να γίνεται έτσι με
αυτή την εξοικείωση απ' τις μετατροπές
ακόμη πιο ευνόητη, πιο εύκολη,
πιο ακαριαία η μετατροπή ενός υπονοούμενού μου, όταν σου λέω:
αγαπιέσαι
κι εσύ να εννοείς, να καταλαβαίνεις
ότι
εγώ
σ' αγαπώ.

0 σχόλια :