Συνεργασίες || Ανακοίνωση συνεργασίας με το animartists.com

 
 
Η Κοινότητα Εθελοντών Καλλιτεχνείου Αχαρνών ανακοινώνει με χαρά, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειάς της (σε επίπεδο επικοινωνίας εν γένει και σε επίπεδο συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες) τη συνεργασία με το ανεξάρτητο, εμπνευσμένο, πολύπλευρο και μη κερδοσκοπικό site όπου συναντώνται η ψυχολογία με την τέχνη -οποιασδήποτε μορφής- www.animartists.com
 
Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της εξαίσιας δουλειάς που πραγματοποιείται σε αυτό το site, αλλά και την επέκταση του φάσματος δράσεων και δρωμένων του Καλλιτεχνείου και του Περιοδικού Καλλιτεχνείου στον τομέα που εμπλέκει ακόμη περισσότερο πτυχές της ψυχολογίας και της τέχνης, αλλά και της μαζικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.

0 σχόλια :