Συνεργασίες || Ανακοίνωση συνεργασίας με την ΕΓΕ Αχαρνών

 
 
Η Κοινότητα Εθελοντών Καλλιτεχνείου Αχαρνών ανακοινώνει με χαρά, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειάς της (σε επίπεδο επικοινωνίας εν γένει και σε επίπεδο συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες) τη συνεργασία με το Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.
 
Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της επέκταση του φάσματος δράσεων και δρωμένων του Καλλιτεχνείου στον τομέα που εμπλέκει ακόμη περισσότερο πτυχές της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ατόμων.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή υλοποιείται μέσω ενός κύκλου Παιδείας με κύριο άξονα την «Φιλοσοφική Ηθική - Κοινωνικά – Κοινωνιολογικά Θέματα».

Διδάσκουν
- ο Λαμπρινός Πλατυπόδης, δρ. Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. "Ηθική Φιλοσοφία" των τμημάτων Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α.
- και η Αναστασία Παμουκτσόγλου, Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, π. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
- και εθελοντές συνεργάτες

Οι διαλέξεις θα γίνονται ανά 15νθήμερο (Δευτέρα απόγευμα 6.30-8.00 μμ) στο χώρο του Καλλιτεχνείου (Αθ.Χειλίου 16, Αχαρνές)
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους.

0 σχόλια :