Συνεργασίες || Ανακοίνωση συνεργασίας με τα Χαμογελάκια

 
 
Η Κοινότητα Εθελοντών Καλλιτεχνείου Αχαρνών ανακοινώνει με χαρά, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειάς της (σε επίπεδο επικοινωνίας εν γένει και σε επίπεδο συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες) τη συνεργασία με τον Επιστημονικό Ιστότοπο "ΧΑΜΟΓΕΛΑΚΙΑ".
 
Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της επέκταση του φάσματος δράσεων και δρωμένων του Καλλιτεχνείου στον τομέα που εμπλέκει ακόμη περισσότερο πτυχές της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ατόμων και της συνεργασίας με επιστήμονες σε εκδηλώσεις, συζητήσεις, σεμινάρια και ημερίδες που θα λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός Καλλιτεχνείου.

0 σχόλια :