Περιοδικό || Υπογραφές για την ΚένυαΥπογράψτε εδώ

Η ελευθεροτυπία αποτελεί άμεση προέκταση του δικαιώματος της ελευθερίας λόγου και η τελευταία απορρέει μέσα από το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης. Η ορθή, αμερόληπτη, εμπεριστατωμένη και απρόσκοπτη και συνεχής ενημέρωση λοιπόν επιλογίζει την ελευθερία του λόγου και αυτή διαρκώς ανατροφοδοτεί το νόημα της "ελεύθερης βούλησης".

Γιατί δεν πρέπει να μένει τίποτε στην αφάνεια, όταν μπορούμε οι ίδιοι να πράξουμε. Και πράττουμε μόνο όταν γνωρίζουμε!

0 σχόλια :