Πρεσπαπιέ || μΙΣΟΦΑΓΩΜΕΝΟ κΑΠΑΚΙ bIC_facebook chat

[περιγραφή ενότητας]
το ψηφιακό γραπτό αποτελεί μια νέα μορφή λόγου μετά το χειρόγραφο γραπτό & τον προφορικό. Ανάμεσα στις τόσες μορφές λόγου. Εδώ τα χειρόγραφα με στυλό που τρώγαμε την μια τους άκρη με τα δόντια.

[μικτή στήλη από συντάκτες + αναγνώστες]Ο χρήστης πληκτρολογεί
Σε θέλω
delete
Σε θέλω
backspace
Σε θέλ
backspace
Σε θέ
backspace
Σε θ
backspace
Σε
backspace
Σ
Ο χρήστης πληκτρολογεί
Σε
Σε
delete
.....
Σε
backspace
Σ
backspace
.....
Ο χρήστης πληκτρολογεί
Σε σκεφτόμουν
ENTER

Νεφέλη Συρίγου

0 σχόλια :