Ευρωπαϊκά Προγράμματα

AMIF

Το Ταμείο Ασύλων, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασύλων και μετανάστευσης.

Εστιάζει σε τέσσερις στόχους:

  • ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλων
  • υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους και την προώθηση της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηκόων
  • ενίσχυση των δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με μια έμφαση στην ικανότητα υποστήριξης της επιστροφής και την αποτελεσματική επανεισδοχή στις χώρες προέλευσης και διέλευσης
  • ενίσχυση της αλληλεγγύης και κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, και ιδιαίτερα προς εκείνους που επηρεάζονται περισσότερο από τις ροές μετανάστευσης και ασύλων.

Για την περίοδο 2014-20,  3.1 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν αρχικά για τις ενέργειες χρηματοδότησης AMIF, εκ των οποίων 385 εκατομμύρια ευρώ ήταν μέσω των επιχορηγήσεων και άλλων άμεσων ενεργειών (ενέργειες ένωσης, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και το

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης). Προς απάντηση στην κρίση μετανάστευσης, η γενική κατανομή AMIF έχει αυξηθεί.

ΑΝΟΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα της ενσωμάτωσης των υπηκόων σε Τριτοκοσμικές Χώρες (2017)(AMIF-2017-AG-INTE)

Τελευταία Προθεσμία: Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνη Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων: Σμαρώ Μπούρα

Email: smaroboura@gmail.com

Τηλ Επικ: 6974582849

Η Σμαρώ Μπούρα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων όπως Erasmus +, AMIF και Horizon. Είναι Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕδΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και βοηθός ερευνήτρια. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία  ερευνητικά έργα που αφορούν κοινωνικοπολιτιστικούς και πολιτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας πεδίου σε  σε ζώνες συγκρούσεων. Έχει λάβει πτυχίο στη Δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και  Μεταπτυχιακό στις Συγκριτικές Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Σπουδές από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μ.Α. του Μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Διατμηματικές Σπουδές του Κολλεγίου της Ευρώπης με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εξειδικεύοντας στην Νοτιοανατολική Γειτονία. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα ΠΕδΙΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου ερευνά περιπτώσεις  προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αραβικές χώρες. Ως επαγγελματίας έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ΜΚΟ και στον ακαδημαϊκό χώρο.

Related Posts