Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EAA grants

Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ είναι διαθέσιμες στις 13 χώρες μέλη της ΕΕ που προσχώρησαν στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΠ) το 2004, το 2007 και το 2013, καθώς και την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Οι τρεις χώρες συμβάλλουν στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων ανάλογα με το μέγεθος και τον οικονομικό πλούτο τους. Από τα 993,5 εκατ. Ευρώ που διατίθενται για την περίοδο 2009-14, η Νορβηγία αντιπροσωπεύει το 95,8%, η Ισλανδία το 3% και το Λιχτενστάιν 1,2%. Το όργανο λήψης αποφάσεων των επιχορηγήσεων ΕΟΧ είναι η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Distribution of funding

Τομείς υποστήριξης

Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης διατίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος, τα μέτρα για την αλλαγή του κλίματος και την ανανεώσιμη ενέργεια. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χρήση ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο των επιχορηγήσεων. Η χρηματοδότηση υποστηρίζει έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης για τις μικρές επιχειρήσεις και την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, η βελτίωση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελούν επίσης σημαντικές προτεραιότητες για τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ. Προγράμματα ΜΚΟ αξίας 158 εκατομμυρίων ευρώ δημιουργούνται σε όλες τις δικαιούχες χώρες των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ. Τα κονδύλια προορίζονται για την προώθηση ενός βιώσιμου δημοκρατικού συστήματος και του σεβασμού των ευάλωτων ομάδων, όπως οι Ρομά.

Περιοχές προγραμμάτων

Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ 14-21 υποστηρίζουν 23 τομείς προγραμμάτων κάτω από 5 τομείς και κεφάλαια προτεραιότητας

  • Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
  • Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
  • Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Οικονομία Χαμηλού Κινδύνου
  • Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες
  • Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνη Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων: Σμαρώ Μπούρα

Email: smaroboura@gmail.com

Τηλ Επικ: 6974582849

Η Σμαρώ Μπούρα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων όπως Erasmus +, AMIF και Horizon. Είναι Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕδΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και βοηθός ερευνήτρια. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία  ερευνητικά έργα που αφορούν κοινωνικοπολιτιστικούς και πολιτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας πεδίου σε  σε ζώνες συγκρούσεων. Έχει λάβει πτυχίο στη Δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και  Μεταπτυχιακό στις Συγκριτικές Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Σπουδές από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μ.Α. του Μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Διατμηματικές Σπουδές του Κολλεγίου της Ευρώπης με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εξειδικεύοντας στην Νοτιοανατολική Γειτονία. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα ΠΕδΙΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου ερευνά περιπτώσεις  προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αραβικές χώρες. Ως επαγγελματίας έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ΜΚΟ και στον ακαδημαϊκό χώρο.

Related Posts