Ευρωπαϊκά Προγράμματα

HORIZON 2020

Το πρόγραμμα «Horizon 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που έχει διαθέσει σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 7 ετών (2014-2020) – μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. Υπόσχεται περισσότερες ανακαλύψεις, ανευρέσεις και πρωτιές του κόσμου, βγάζοντας μεγάλες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Horizon 2020» είναι το χρηματοδοτικό μέσο που υλοποιεί την Ένωση Καινοτομίας, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Θεωρείται ως μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει την πολιτική υποστήριξη των ηγετών της Ευρώπης και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι οποίοι συμφώνησαν ότι η έρευνα είναι μια επένδυση στο μέλλον μας και έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση.

Συνδυάζοντας την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα «Horizon 2020» συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου με έμφαση στην άριστη επιστήμη, την ηγεσία της βιομηχανίας και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παράγει επιστήμη παγκόσμιας κλάσης, θα απομακρύνει τους φραγμούς στην καινοτομία και θα διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για την υλοποίηση της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα «Horizon 2020» είναι ανοικτό σε όλους, με μια απλή δομή που μειώνει την γραφειοκρατία και το χρόνο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι τα νέα έργα θα γίνουν γρήγορα γρήγορα – και θα επιτύχουν ταχύτερα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θα συμπληρωθεί με περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τα μέτρα αυτά θα αποσκοπούν στην άρση των φραγμών για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνη Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων: Σμαρώ Μπούρα

Email: smaroboura@gmail.com

Τηλ Επικ: 6974582849

Η Σμαρώ Μπούρα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων όπως Erasmus +, AMIF και Horizon. Είναι Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕδΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και βοηθός ερευνήτρια. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία  ερευνητικά έργα που αφορούν κοινωνικοπολιτιστικούς και πολιτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας πεδίου σε  σε ζώνες συγκρούσεων. Έχει λάβει πτυχίο στη Δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και  Μεταπτυχιακό στις Συγκριτικές Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Σπουδές από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μ.Α. του Μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Διατμηματικές Σπουδές του Κολλεγίου της Ευρώπης με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εξειδικεύοντας στην Νοτιοανατολική Γειτονία. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα ΠΕδΙΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου ερευνά περιπτώσεις  προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αραβικές χώρες. Ως επαγγελματίας έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ΜΚΟ και στον ακαδημαϊκό χώρο.

Related Posts