Τμήματα

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία αποτελεί το κλειδί της επικοινωνίας

Η Επικοινωνία αποτελεί τη σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες, είναι ασυνείδητα μία «φυσική διαδικασία» για τον άνθρωπο και βασίζεται εξ ορισμού στην αλληλεπίδραση. Επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του λόγου, ο οποίος μπορεί να είναι λεκτικός όπως η φωνή, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή αλλά και μη λεκτικός όπως είναι οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου και η σωματική κίνηση. Απαραίτητα για την επικοινωνία είναι κάποια δομικά στοιχεία του λόγου όπως είναι η αντίληψη, η οργάνωση, η επιλογή, η απάντηση και η προσοχή, στοιχεία που συχνά παρατηρούμε να υπολείπονται σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες σε κάποιο τομέα του λόγου, της ομιλίας ή της μάθησης.  Ακολουθούν η αποκωδικοποίηση, που έχει να κάνει με τη δεκτικότητα του ατόμου στα ερεθίσματα, καθώς και η κωδικοποίηση του λόγου, που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες του γλωσσολογικού κώδικα. Επειδή, λοιπόν, ακριβώς η επικοινωνία δεν είναι για όλους τους ανθρώπους μία «φυσική διαδικασία», όπως αναφέραμε παραπάνω, και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δυσχεραίνεται, εκεί ακριβώς απαντάται η λογοθεραπεία που αποτελεί το κλειδί της επικοινωνίας.

Η λογοθεραπεία συνίσταται κυρίως στην εγκατάσταση της γλώσσας, στο φωνητικό, λεκτικό, γραμματικό-συντακτικό επίπεδο. Η παρέμβασή της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τυπική όψη της γλώσσας, αλλά εκτείνεται και στη συμπεριφορά επικοινωνίας, στη δημιουργικότητα που προκαλεί η δομή της ομιλίας.

Πολύ απλά, μπορούμε να πούμε ότι οι διαταραχές του λόγου χωρίζονται σε διαταραχές αντίληψης – κατανόησης, διαταραχή έκφρασης, διαταραχή στον προφορικό ή/και γραπτό λόγο, στο λόγο, στην ομιλία, στη φωνή και παρουσιάζονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από το νήπιο μέχρι τον υπερήλικα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι διαφορετικός και η παρέμβαση εξατομικευμένη.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Στο Κέντρο Τέχνης, Πολιτισμού και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης πραγματοποιούνται εξατομικευμένες  συνεδρίες λογοθεραπείας που αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες και καλύπτουν όλο το φάσμα των δυσκολιών – διαταραχών.

Παράλληλα, στο Κέντρο Τέχνης, Πολιτισμού και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης θα πραγματοποιούνται ομάδες λογοθεραπείας δωρεάν. Οι συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιηθούν από τις αρχές του 2019 και θα αφορούν παιδιά που βρίσκονται ήδη σε ατομικό πρόγραμμα λογοθεραπείας. Σκοπός των ομάδων λογοθεραπείας είναι η εγκατάσταση και γενίκευση των στόχων που έχουν τεθεί στις ατομικές συνεδρίες. Το παιδί καλείται να επικοινωνήσει ‘ανοιχτά’ με την ομάδα, να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει στο ατομικό του πρόγραμμα και να αυτοματοποιήσει τις γνώσεις του και δυνατότητές του στην αυθόρμητη επικοινωνία, καθώς η αλληλεπίδραση στην ομάδα είναι πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική από τη δυαδική επικοινωνία. Το παιδί σταδιακά πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί με την ίδια ευχέρεια τις δεξιότητες που κατακτά στην έναν προς έναν αλληλεπίδραση και να μπορεί να τις μοιραστεί με το σύνολο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετά το τηλεφωνικό αίτημα του γονέα/φροντιστή πραγματοποιείται ραντεβού με την υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια για τη λήψη του ιστορικού, για τη διερεύνηση του αιτήματος καθώς και των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας. Στη συνέχεια δίνεται ραντεβού για την αξιολόγηση του ατόμου, μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι δυνατότητες αλλά και οι δυσκολίες του κάθε ενός και κατόπιν πραγματοποιείται το ραντεβού της απόδοσης, στο οποίο καλούνται οι γονείς/φροντιστές προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και για τους λόγους τους οποίους πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόταση.

* Ονοματεπώνυμο

* Τηλέφωνο επικοινωνίας

* Διεύθυνση Email

Τμήμα: Λογοθεραπεία

Ημέρα: Κατόπιν συνεννόησης

Υπεύθυνη: Βασιλική Μετάνοια

 • Φωνολογικές Διαταραχές & Διαταραχές της άρθρωσης
 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία
 • Διαταραχές του ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Διαταραχή της φωνής
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Γενετικά σύνδρομα
 • Βαρηκοΐα – Κώφωση
 • Νοητική Καθυστέρηση

Η Βασιλική Μετάνοια είναι απόφοιτη του ΤΕΙ Ιωαννίνων με άριστα στη Κλινική Άσκηση σε τμήματα ένταξης, σε ειδικά σχολεία, στο Ειδικό σχολείο Βαρηκόων-Κωφών, καθώς και στο Άσυλο Ανιάτων στα Ιωάννινα.

Πρακτική Άσκηση στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων Καλλιθέας. Συνεργασία με το Οικοτροφείο Βριλησσίων και με το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. Ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας, συνοδεία και παράλληλη στήριξη παιδιών, συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες.

Προϋπηρεσία στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας. Εργασία στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων καθώς και στην Κινητή Μονάδα, Ν.Φωκίδας.

Συμμετοχή σε ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6976822104

Related Posts